Mózg i rdzeń kręgowy

Oferujemy usługi neurorehabilitacyjne dla Pacjentów z zaburzeniami funkcji kończyny górnej i dolnej w zespole uszkodzenia górnego neuronu ruchowego (Upper Motor Neuron Syndrome) w następstwie: udarów (ćwiczenia po udarze), urazów czaszkowo-mózgowych, porażenia mózgowego, stwardnienia rozsianego i innych chorób ośrodkowego układu nerwowego wpływających na układ ruchowy.

Świadczymy również usługi rehabilitacyjne w zakresie terapii inkontynencji (nietrzymanie moczu i/lub stolca). Zarówno w następstwie chorób neurologicznych jak i z innych przyczyn (np. urazy mięśni i/lub unerwienia po porodzie).