Warunki wypożczeń sprzętu neuroRehabilitacyjnego

  • Pacjent wypożycza urządzenie MyoPlusPro na ustalony w umowie okres (zalecane min. 3 miesiące);
  • Opłaty za pierwszy miesiąc należy dokonać podczas pierwszej wizyty, za każdy kolejny miesiąc - przy okazji wizyty kontrolnej (podczas której nastąpi przedłużenie umowy chyba, że sprzęt został od razu wypożyczony i opłacony na kilka miesięcy z góry).
  • Po upływie 8 miesięcy wypożyczenia - sprzęt przechodzi na własność Pacjenta (+ 2 lata gwarancji na sprzęt).
  • W przypadku uszkodzenia urządzenia - należy dopłacić różnicę między aktualną ceną zakupu urządzenia (dostępną na stronie internetowej www.innomed.pl/sklep) a dotychczas poniesionymi kosztami z tytułu wypożyczania urządzenia (+ różnica zw. z podatkiem VAT). Uszkodzony sprzęt przechodzi na własność Pacjenta i może być oddany na płatny serwis.
  • W przypadku gdyby urządzenie przestało działać nie z winy użytkownika (uszkodzenie inne niż mechaniczne) - należy poinformować nas o tym telefonicznie (tel.: 61 64 64 075) a następnie wysłać urządzenie na serwis. Okres najmu urządzenia zostanie wydłużony o czas postępowania serwisowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt tel.: 732 011 677 lub e-mail: arek@innomed.pl