Jakie są przeciwwskazania do terapii?

  1. Uszkodzenia skóry, niezagojone rany, choroby skóry (w tym nowotwory skóry);
  2. Rozrusznik serca (przeciwwskazanie dla tFES i ETS, ale możliwy jest trening sEMG biofeedback);
  3. Ciąża (przeciwwskazanie dla tFES i ETS, ale możliwy jest trening sEMG biofeedback);
  4. Niektóre formy leczenia przeciwspastycznego utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie ruchów dowolnych. Przede wszystkim leczenie neurochirurgiczne (wybiórcza ryzotomia grzbietowa), która częściowo niszczy drogi czuciowe (odgrywające ważną rolę w reedukacji motorycznej);
  5. Zaburzenia czuciowe percepcji wzrokowej i/lub słuchowej (najważniejsze jest prawidłowe widzenie, ale w niektórych przypadkach wystarczy słuch);
  6. Zaburzenia funkcji poznawczych (uwagi, percepcji i pamięci) i wykonawczych uniemożliwiające lub znacznie utrudniające proces uczenia się.

Niektóre leki przeciwspastyczne i uspakajające jak benzodiazepiny oraz inne leki silne zwiotczające mięśnie, leki wpływające na poziom uwagi, zdolności podejmowania decyzji i reagowania na bodźce oraz polecenia mogą utrudniać rehabilitację, ale zasadniczo nie są przeciwwskazaniem.